Warszawa 24.10.2018

Polityka prywatności to dokument określający zasady wykorzystania, przechowania, przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (Ogólne RODO) informujemy, iż Administratorem Twoich  Danych Osobowych jest Jacek Kościuszko.

Właściciel firmy Film Image Jacek Kościuszko
Z siedzibą
Warszawa 01-164
Ul.Banderii  4/177

W firmie została powołana osoba na stanowisko Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych, z którą można kontaktować się w celu uzyskania informacji.

Imię i nazwisko Sylwia Kościuszko
Adres e-mail  sylwiakosciuszko@gmail.com

Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko przez osoby przeszkolone z zakresu Ochrony Danych Osobowych.

Podczas korzystania z naszych usług są pobierane następujące Dane:

Imię i nazwisko
Nazwa Firmy
Adres e-mail
Numer telefonu

Informujemy również, iż mają Państwo prawo do :

  • dostępu do swoich Danych Osobowych
  • uzyskaniu kopii swoich danych Osobowych
  • modyfikowania swoich Danych Osobowych
  • usunięcia swoich danych Osobowych
  • ograniczenia przetwarzania Tych Danych
  • przenoszenia swoich  Danych Osobowych
  • wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane do czasu ich przydatności.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych Was dotyczących narusza przepisy.

Adres prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Administrator Danych Osobowych zobowiązuję się chronić wszelkie Państwa Dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności oraz Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych.