Zachowaj równowagę – spot 1 | Jacek Kościuszko FILMiMAGE

Zachowaj równowagę – spot 1


produkcja / postprodukcja

Projekt „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt realizowany przez Instytut Żywności i Żywienia

Close